Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00           Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: niedziela, 17-02-2019
Imieniny Donata, Gizeli, Łukasza

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Kanalizacja w Gręboszowie

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie” realizowane było w latach 2010- 2011 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w dniu 24.02.2010 r. Na to zadanie Gmina otrzymała także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo-Handlowe „Lech-Instal” z Myśliborzyc. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 5 przepompowni ścieków, położono sieć kanalizacyjną na trasie Gręboszów-Rychnów oraz wykonano 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych na terenie wsi Gręboszów i 4 przepompownie przydomowe. Wartość zadania ogółem wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniosła 3.680.023,72 zł, w tym dofinansowanie 1.928.417 zł.

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU1.jpeg