Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 roku o godz. 13                              Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: czwartek, 13-12-2018
Imieniny Dalidy, Juliusza, Łucji

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

WARSZTATY PLASTYCZNE W BIBLIOTECE

zdjęcie warsztaty plastyczne w bibliotece (Copy).jpeg

W dniu 13.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach zorganizowała dla uczniów warsztaty plastyczne, które prowadziła Pani Małgorzata Rybitw z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Tematem zajęć było wykonanie lalek do Baśni Hansa Christiana Andersena.  Celem zajęć było stymulowanie dzieci do twórczego działania poprzez rozbudzanie w nich wyobraźni plastycznej, myślenia abstrakcyjnego i poczucia estetyki, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości. Założeniem warsztatów było rozwijanie i doskonalenie umiejętności manualnych ich uczestników oraz zachęcenie do poszukiwań własnej formy wyrazu. Program zajęć dostosowany był  do potrzeb i umiejętności dzieci. Pod okiem Pani Małgosi, która pomagała, ale nie wyręczała, powstały piękne i interesujące lalki. Na zajęciach panowała  radosna i twórcza atmosfera.

warsztaty plastyczne w bibliotece (Copy).jpeg

Uczestnicy warsztatów ćwiczyli kreatywność oraz zdolności manualne. Ucząc się też zasad pracy w grupie, podejmowania odpowiedzialnych decyzji przy projektowaniu swoich dzieł, a także wzmacniały poczucie własnej wartości dzięki dostrzeżeniu jakości efektów nakładów ich pracy. Z wykonanych dzieł na zajęciach stworzono galerię w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach. Na zakończenie wszyscy ustawili się ze swoimi dziełami do pamiątkowego zdjęcia.