W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: wtorek, 20-08-2019
Imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

WARSZTATY PLASTYCZNE W BIBLIOTECE

zdjęcie warsztaty plastyczne w bibliotece (Copy).jpeg

W dniu 13.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach zorganizowała dla uczniów warsztaty plastyczne, które prowadziła Pani Małgorzata Rybitw z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Tematem zajęć było wykonanie lalek do Baśni Hansa Christiana Andersena.  Celem zajęć było stymulowanie dzieci do twórczego działania poprzez rozbudzanie w nich wyobraźni plastycznej, myślenia abstrakcyjnego i poczucia estetyki, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości. Założeniem warsztatów było rozwijanie i doskonalenie umiejętności manualnych ich uczestników oraz zachęcenie do poszukiwań własnej formy wyrazu. Program zajęć dostosowany był  do potrzeb i umiejętności dzieci. Pod okiem Pani Małgosi, która pomagała, ale nie wyręczała, powstały piękne i interesujące lalki. Na zajęciach panowała  radosna i twórcza atmosfera.

warsztaty plastyczne w bibliotece (Copy).jpeg

Uczestnicy warsztatów ćwiczyli kreatywność oraz zdolności manualne. Ucząc się też zasad pracy w grupie, podejmowania odpowiedzialnych decyzji przy projektowaniu swoich dzieł, a także wzmacniały poczucie własnej wartości dzięki dostrzeżeniu jakości efektów nakładów ich pracy. Z wykonanych dzieł na zajęciach stworzono galerię w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach. Na zakończenie wszyscy ustawili się ze swoimi dziełami do pamiątkowego zdjęcia.