Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: piątek, 19-10-2018
Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Informacje roczne o działalności podmiotów wobec Gminy Domaszowice przez podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.  poz. 248 t. j.) informuję, że w roku 2017 wobec organów gminy Domaszowice nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Zenon Kotarski


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) informuję, że w roku 2016 wobec organów gminy Domaszowice nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Zenon Kotarski