Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 4(9) 2018 wyd lipiec-sierpień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: czwartek, 18-10-2018
Imieniny Hanny, Klementyny, Łukasza

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu

                            

Domaszowice, dnia 05.06.2017 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia: Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowycho łącznej powierzchni 1 917,10 m², w tym 732,10 m² ulokowanych na pokryciach dachowych, przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji i 1 185,00 m² magazynowanych, przeznaczonych tylko do transportu i utylizacji. Podana ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie gminy Domaszowice.

Termin realizacji zamówienia: 22.08.2017 r. - 31.08.2017 r.

Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, sekretariat do 13.06.2017 r.

Warunki płatności: Przelew 14 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki 77 410-82-50 (wew. 106)

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu, który znajduje się w załączeniu

 

 

Wójt Gminy Domaszowice

          Zenon Kotarski

                  / - /

DOCformularz ofertowy - azbest.doc

DOCprojekt umowy - azbest.doc