W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: poniedziałek, 19-08-2019
Imieniny Emilii, Julinana, Konstancji

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zapytanie ofertowe - usunięcie wyrobów azbestowych

Domaszowice, dnia 15.06.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia: Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 1 227,00 m², w tym 675,00 m² ulokowanych na pokryciach dachowych, przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji i 552,00 m² magazynowanych, przeznaczonych tylko do transportu i utylizacji. Podana ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie gminy Domaszowice.

Termin realizacji zamówienia: 20.08.2018 r. - 31.08.2018 r.

Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Gminy w Domaszowicach ul. Główna 2646-146 Domaszowice, sekretariat do 25.06.2018 r.

Warunki płatności: Przelew

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki 77 4108 250 (wew. 117)

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

Wójt Gminy Domaszowice

       Zenon Kotarski

             / - /

DOCFormularz ofertowy.doc