W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: sobota, 24-08-2019
Imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zapytanie ofertowe - równanie dróg

Domaszowice, dnia 03.07.2018

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych gruntowych praca sprzętu ładowarki, spycharki lub koparko ładowarki (realizacja wniosków sołeckich z zakresu remontu dróg) w miejscowościach: Włochy, Dziedzice, Woskowice Górne, Polkowskie, Nowa Wieś i Siemysłów.

Łączna ilość godzin: ok. 108 godziny

 

Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2018 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 11 lipca 2018 r.

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 godz. usługi.

 

 

 

                  Wójt Gminy

               Zenon Kotarski

                       / - /