W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: wtorek, 20-08-2019
Imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

Zamawiający:

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

           PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 r.

  Zgodnie  art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  Zamawiający przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia              (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Rozbiórka wiaduktu

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

290 000,00 zł

brutto

IV

2.

Przewóz dzieci z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki

Usługa

Przetarg nieograniczony

230 000,00 zł brutto

II

3.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

Usługa

Przetarg nieograniczony

280 000,00 zł brutto

IV