W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: sobota, 24-08-2019
Imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Rekrutacja do projektu systemowego „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”

loga POKL.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach prowadzi rekrutację do projektu systemowego: „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”, który będzie realizowany od dnia 01.03.2012 do 31.12.2012. Projekt skierowany jest domieszkańców gminy Domaszowice, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach o niskich kwalifikacjach zawodowych, nie odpowiadających potrzebom na rynku pracy. Rekrutację będzie prowadził kierownik OPS oraz pracownik socjalny.

W ramach projektu realizowany będzie: kurs kobieta sukcesu (64 h), kurs obsługi kasy fiskalnej (50 h), kurs robotnika budowlanego (100 h). Każdy uczestnik projektu skorzysta z profesjonalnego wsparcia doradcy zawodowego oraz psychologa. Szkolenia i kursy będą prowadzone przez firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu (do pobrania w tut. Ośrodku). Zgłoszenia należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Osobą prowadzącą sprawy rekrutacyjne jest Roksana Świstak. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice. Cele szczegółowe projektu: udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych, zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, zwiększenie samodzielności, zaradności i motywacji do podjęcia pracy. Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.