Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych         NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: wtorek, 23-07-2019
Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych

W związku z dużą skalą zjawiska suszy oraz problemami technicznymi

strony internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

w Puławach, termin składania wniosków o oszacowanie szkód zostaje przedłużony do dnia

10 lipca 2019 r. włącznie.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

Do dnia 5 lipca br. w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są  wnioski  dotyczące suszy w uprawach rolnych.

Straty w uprawach rolnych będą szacowane zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej IUNG Puławy. W związku z aktualnym raportem nr 5 Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) informuję, że na terenie Gminy Domaszowice oszacowaniu strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą podlegają:

Na glebach kat. I: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, rzepak, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Na glebach kat II: zboża ozime, zboża jare, rzepak i krzewy owocowe.

Na glebach kat. III i IV nie występuje zjawisko suszy.

Wzór wniosku dostępny jest  na stronie  www.domaszowice.pl oraz w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr  10.

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunek gleby:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp

Kategoria II- Podatna na suszę (WOD 127,5 - 169,9 mm), gatunek gleby:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp

Kategoria III Średnio podatna na suszę (WOD 170 - 202,5 mm), gatunek gleby:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty - płp

Kategoria IV Mało podatna na suszę(WOD > 202,5 mm), gatunek gleby:

glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty - ip

 

PDFWniosek susza 2019.pdf
PDFKlauzula informacyjna (RODO) dla producenta rolnego.pdf

PDFPismo Wojewody Opolskiego IN.III.7160.21.2019.MF.pdf
PDFPismo Wojewody Opolskiego IN.III.7160.28.2019.MF.pdf
PDFPismo Ministra RiRW ZON.zk.270.45.2019.pdf