Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych         NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: wtorek, 23-07-2019
Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Rusza akcja „Oddajemy wszystkie odpady komunalne zgodnie z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice”

Informacja !!!

       Rusza akcja „Oddajemy wszystkie odpady komunalne zgodnie z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice”.

       W związku z tym, kontrolą zostaną objęte nieruchomości własnościowe, wynajmowane lub użytkowane celem ustalenia ilości osób faktycznie zamieszkujących i zgłoszonych  w deklaracjach stanowiących o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6 m ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości, porządku w gminach ( DZ.U. z 2012 poz. 391).

     Równocześnie przypominam o obowiązku gromadzenia wszystkich odpadów komunalnych zgodnie z ustalonymi zasadami. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne są umieszczane z innymi, szczególnie dotyczy to plastiku i szkła – dostawca śmieci może być zobowiązany  do ponoszenia opłaty zwiększonej o 100 %, gdyż w takim przypadku są to odpady nie segregowane.

 

                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                               Urszula Medyk