W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: wtorek, 20-08-2019
Imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie

Domaszowice   2012 -04-25

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice  uchwały Nr XIV.96.2012
z dnia  29 marca 2012 roku  o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice

w granicach administracyjnych

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaszowicach
ul. Główna 26  46 – 146 Domaszowice w terminie do dnia 15 czerwca  2012 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Domaszowice