Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00           Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: niedziela, 17-02-2019
Imieniny Donata, Gizeli, Łukasza

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00

Zwołuję IV Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 25 lutego 2019 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego.

8. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.

9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach za rok 2018 oraz plany na rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Domaszowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

b) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach;

c)przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice;

d) zmiany uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok;

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.     

13.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski