Czad i ogień!                              Postanowienie o zwołaniu I Sesji Rady Gminy Domaszowice                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: sobota, 17-11-2018
Imieniny Grzegorza, Salomei, Walerii

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Miejsce wypoczynku

Dnia 25 listopada br. odbył się uroczysty odbiór zadania pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów w centrum wsi Domaszowice” realizowanego przez Gminę Domaszowice w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania położono kostkę brukową na części urządzanego miejsca wypoczynku (parking naprzeciwko gospody w Domaszowicach), zakupiono ponadto urządzenia: altanę ławami i siedziskami, ławki, drewnianą studnię, kwietniki na rośliny, kosze na śmieci. Postawiono także tablice informacyjną z mapą gminy. Część terenu obsadzono krzewami, m.in. jałowcem, tawułą, sosną, żywotnikiem. Wartość zadania wyniosła ogółem ok. 40.000 zł, w tym dofinansowanie unijne 23.758,66 zł. Zadanie ma służyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym gminę Domaszowice. Wykonawcą zadania była firma P.P.U.H DOMEL s.c. Robert Pawłowski, Zenon Pawłowski z Domaradza (wykonawca kostki brukowej), Zakład Stolarski Andrzej Ostafijczuk z Wielołęki (wykonawca urządzeń drewnianych) oraz Agencja Reklamowa Monika Markowska z Namysłowa (wykonawca tablicy informacyjnej z mapą gminy).

 

Zadanie pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów w centrum wsi Domaszowice” jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa przyznania pomocy nr 00199-6930-UM0840207/10 z dnia 10.08.2011 r.