Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 roku o godz. 13                              Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: poniedziałek, 10-12-2018
Imieniny Danieli, Bohdana, Julii

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice

loga POKL.jpegOśrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach w miesiącu kwietniu 2013r. przeprowadzi rekrutację do projektu systemowego: „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”, który będzie realizowany od dnia 01.04.2013r. do 30.09.2013r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Domaszowice, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaszowicach, o niskich kwalifikacjach zawodowych, nieodpowiadających potrzebom na rynku pracy.           

Celem głównym projektu jest nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji wśród 25 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach w okresie
od 01.04.2013r. do 30.09.2013r.

Każdy uczestnik projektu skorzysta z profesjonalnego wsparcia doradcy zawodowego,
który określi predyspozycje zawodowe do ukończenia określonych kursów.
Zgodnie z diagnozą uczestnicy zostaną skierowani na określone szkolenie.
Ponadto wszyscy beneficjenci ostateczni będą objęci indywidualną pomocą psychologa.

Szkolenia i kursy będą prowadzone przez firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego
do projektu (do pobrania w tut. Ośrodku). Zgłoszenia proszę kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU :
     1) udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych;
     2) zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych;
     3) zwiększenie samodzielności, zaradności i motywacji do podjęcia pracy;
    

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.