Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 roku o godz. 13                              Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: wtorek, 11-12-2018
Imieniny Biny, Damazego, Waldemara

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)

PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaszowice za 2017 rok.pdf


DOCZbiórka odpadów wielkogabarytowych.doc - 10 maja 2017 r.


PDFROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2016 ROK.pdf


UWAGA !!!

ZMIANA STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD 01.02.2017 r. STAWKA OD OSOBY 8 ZŁ (SEGREGACJA)

OD 01.02.2017 r. STAWKA OD OSOBY 16 ZŁ (BRAK SEGREGACJI)

POZOSTAŁE STAWKI BEZ ZMIAN


Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku: XLSHarmonogram Gmina Domaszowice 2017.xls


PDFROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2015 ROK.pdf


Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniach 25 kwietnia 2016 roku: DOCZbiórka odpadów wielkogabarytowych 25.04.2016.doc


XLSHarmonogram Gmina Domaszowice 2016.xls


ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2014 ROK: PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r..pdf


Harmonogram odbioru odpadów w 2015 roku: XLSHarmonogram Gmina Domaszowice 2015.xls 


 

kliknij tutaj >>>>>   DEKLARACJA DO WYPEŁNIENIA   <<<<< kliknij tutaj

 


PDFOgłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych 11 i 12 września 2014 r..pdf


PDFInformacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.pdf


Harmonogram odbioru odpadów w 2014 roku: XLSHarmonogram Gmina Domaszowice 2014.xls


Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice":

PDFInformacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą - Unieszkodliwienie wyrobów zawieracjących azbest z terenu Gminy Domaszowice - Edycja V.pdf

PDFInformacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą - Unieszkodliwienie wyrobów zawieracjących azbest z terenu Gminy Domaszowice - Edycja IV.pdf


Drodzy mieszkańcy!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą "Szkodliwości azbestu i obowiązków mieszkańców w tym zakresie":

PDFSzkodliwosc_azbestu_i_obowiazki_mieszkancow_szkolenie.pdf


plakat_jpg.jpeg


Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Domaszowice:

Od 01 lipca 2013 r. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Domaszowice.

Odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny (zmieszany) odbierane będą spod posesji zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice (poniżej).

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), ul. Grunwaldzka, 46 - 100 Namysłów  (na przeciwko oczyszczalni ścieków) będzie czynny w godz. 10.00 – 17.00 pon. - pt. oraz w godz. 10.00 – 14.00 w soboty. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) podlega pod Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. systemem akcyjnym zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice.

Odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będzie można składować na składowisku odpadów w Ziemiełowicach.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyniósł 4,68%.

Osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0%.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Domaszowice:

I Rejon

ostatni czwartek miesiąca:

Gręboszów

Domaszowice

Siemysłów

Strzelce

Zalesie

Sułoszów

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
25.07.2013 29.08.2013 26.09.2013 31.10.2013 28.11.2013 19.12.2013
Odpady zbierane selektywnie dla rejonu I 25.07.2013 29.08.2013 26.09.2013 31.10.2013 28.11.2013 19.12.2013
 

II Rejon

ostatni piątek miesiąca:

Wielołęka

Zofijówka

Nowa Wieś

Dziedzice

Włochy

Polkowskie

Woskowice Górne

26.07.2013 30.08.2013 27.09.2013 25.10.2013 29.11.2013 27.12.2013
Odpady zbierane selektywnie dla rejonu II 26.07.2013 30.08.2013 27.09.2013 25.10.2013 29.11.2013 27.12.2013

Sposób segregacji odpadów komunalnych:

Jak segregować odpady

Przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami:


Uchwała nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.

zmiany:

Uchwała nr XXI.149.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.

Uchwała nr XXII.157.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.


Uchwała nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

zmiany:

Uchwała nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała nr XX.136.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr XXII.159.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.


Uchwała nr XII.80.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice.


Uchwała nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

zmiany:

Uchwała nr XXII.158.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Deklaracje do pobrania:

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.pdf

PDFInformacja o dofinansowaniu w roku 2018.pdf