Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 roku o godz. 13                              Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: poniedziałek, 10-12-2018
Imieniny Danieli, Bohdana, Julii

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Rozbudowa Miejsca Wypoczynku i Rekreacji we Włochach

W ramach działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w jednej z miejscowości gminy Domaszowice zostanie zrealizowana operacja pt. „Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji we Włochach”. Beneficjentem projektu jest Ludowy Zespół Sportowy „ZNICZ” Włochy. Przy realizacji projektu beneficjenta wspiera Rada Sołecka miejscowości Włochy oraz Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach. Operacja opiewa na kwotę 31 167,18 zł, z czego 20% wartości inwestycji, tj. 6 233,44 zł to wkład własny beneficjenta projektu. przy wsparciu Rady Sołeckiej miejscowości Włochy, Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach oraz mieszkańców. Pozostałe 80% kwoty inwestycji pochodzić będzie z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Inwestycja ta ma na celu rozwijanie turystyki i rekreacji, zwiększając atrakcyjność turystyczną obszaru. Poprzez wykonanie wspomnianych prac nastąpi rozwój infrastruktury oraz modernizacja juz istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej. Prace planuje się rozpocząć na przełomie sierpnia/września 2013 r.

tn_rozbudowa miejsca wypoczynku...jpeg