Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 4(9) 2018 wyd lipiec-sierpień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: środa, 17-10-2018
Imieniny Antonii, Ignacego, Wiktora

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Uczę się, więc jestem

loga POKL.jpeg

W Szkole Podstawowej w Polkowskiem oraz Szkole Podstawowej w Strzelcach od 01.09.2010 r. do 29.07.2011 r. realizowany jest projekt pn.: „Uczę się, więc jestem”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu są realizowane:

1) zajęcia dodatkowe z bloku matematyczno-przyrodniczego dla uczniów i uczennic klas I-V

2) zajęcia dodatkowe z bloku humanistyczno-ortograficznego dla uczniów i uczennic klas I-V

3) zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów i uczennic z klas I-V

4) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  dla uczniów i uczennic klas IV-V

5) pomoc logopedyczna dla uczniów i uczennic klas I-III.

logopedyczne.jpeg

tablica interaktywna1.jpeg

Zajęcia odbywają się po zakończonych lekcjach, 2 razy w tygodniu. - we wtorki i czwartki. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie oraz odwóz do domu po zakończonych zajęciach.