Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00           Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: niedziela, 17-02-2019
Imieniny Donata, Gizeli, Łukasza

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY 2014

Wójt Gminy Domaszowice

zawiadamia,

 że z dniem 7 marca 2014 r. zostaje ogłoszony

 

KONKURS

na

STROIK WIELKANOCNY 2014

 

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Domaszowicach do dnia 7 kwietnia  2014 r.

 

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie konkursu 
 i związanego z nim regulaminu udzielane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach
w godzinach 7³º – 15ºº  (telefon 77 410 82 50 w. 114).

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

                                          

                                                    Wójt Gminy Domaszowice

                                                       Zenon Kotarski

 


REGULAMIN KONKURSU

NA STROIK WIELKANOCNY DOMASZOWICE 2014

 

Organizator Konkursu

Wójt Gminy Domaszowice

 

Miejsce Konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

 

I. Cel Konkurs.

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej z kulturą narodową.

II. Zasięg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Domaszowice.

III. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz placówki oświatowe z terenu gminy Domaszowice, które w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią kartę zgłoszenia.

IV. Nagrody

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

1) dzieci i młodzieży szkół podstawowych,

2) młodzież gimnazjalna,

3) prace zbiorowe (tylko jako: przedszkola, szkoły).

2. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody zgodnie z § 2 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wprowadzony Uchwałą NR XXXII/178/09 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu  przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

V. Prace Konkursowe.

1. Ocenie przez Komisję Konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, jak;

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika (preferowane ręczne wykonanie),

3) materiał (preferowane użycie materiałów naturalnych),

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do prac dostarczonym organizatorom powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia.

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.

VI. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 07  marca 2014 r.

2. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach do dnia 07  kwietnia   2014 r.

3. Prace ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.

4. Odbiór nagród i dyplomów nastąpi w dniu 15 kwietnia br. w Sali Narad  Urzędu Gminy w Domaszowicach  o godzinie  12 ºº.

VI. Prawa organizatorów.

1. Na czas trwania konkursu prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.

3. Po zakończeniu konkursu autorzy prac w terminie do 16 kwietnia 2014 r. powinni zgłosić się po odbiór prac. Po upływie terminu odbioru prac organizatorzy nie odpowiadają za prace.

4. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.


Do pobrania:

RTFKARTA ZGŁOSZENIA.rtf