Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 roku o godz. 13                              Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: czwartek, 13-12-2018
Imieniny Dalidy, Juliusza, Łucji

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

WYPALANIE TRAW ZABIJA

Podstawa prawna:

Wypalanie traw jest bardzo niebezpiecznym procederem i jest zabronione prawem.

Określa to m.in: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 poz. 627)

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny.

Dlaczego nie należy wypalać traw?

Wypalanie traw i zarośli jest jednym z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego. Wypalanie nie przynosi żadnych korzyści, lecz same szkody zarówno dla przyrody, jak i samego człowieka:

  • każdego roku w pożarach traw giną ludzie,
  • wypalanie zabija zwierzęta, giną ptaki, niszczone są gniazda lęgowe mieszczące się w trawach i krzakach, giną też jaja ptaków i ich pisklęta,
  • pszczoły giną w płomieniach, dym uniemożliwia im oblatywanie łąk, co ma wpływ na obniżenie plonów (zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów),
  • w pożarach giną zwierzęta, zarówno domowe jak i leśne (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu),
  • ogień niszczy środowisko, w którym przebywa zwierzyna łowna tj. kuropatwy, bażanty, zające, itp.,
  • wskutek wysokich temperatur ginie wiele pożytecznych zwierząt, takich jak żaby, ropuchy, jaszczurki, jeże, zające, badylarki i wiele innych drobnych gryzoni,
  • w czasie pożaru giną kolonie mrówek, biedronki, które są naszymi sprzymierzeńcami w walce z mszycami,
  • ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych np. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na właściwości i strukturę gleby,
  • podpalanie traw stanowi główne i niebezpieczne zagrożenie dla lasów.

JAK REAGOWAĆ WIDZĄC PALĄCE SIĘ TRAWY
I ZAROŚLA?

Szybko powiadom straż pożarną (998), policję (997), nadleśnictwo lub miejscowe leśnictwo, właściciela lasu.

Dopłaty unijne dla rolników a wypalanie traw.

Po akcesji Polski z Unią Europejską producent rolny może uzyskać dopłaty do gruntów rolnych. Warunki i tryb ich uzyskania określa ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (tj. Dz. U. 2012r. poz. 1164 z póz zm.).