Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: piątek, 19-10-2018
Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

KANALIZACJA W STRZELCACH

Dnia 14 lutego 2014 r. Gmina Domaszowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach”. Projekt został złożony w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji zostanie wybudowana sieć zbiorcza z przyłączami i pompowniami przydomowymi wraz z zasilaniem energetycznym we wsi Strzelce, a także tranzytowy rurociąg tłoczny wraz z uzbrojeniem oraz tłocznia ścieków. Łączny koszt zadania to 4 997 758,14 zł, w tym dofinansowanie 2 031 609 zł. Wykonanie zadania planowane jest na lata 2014-2015.

Obecnie trwa weryfikacja i ocena złożonych wniosków. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania, a następnie rozpoczną się prace budowlane, zakończenie prac nastąpi w pierwszej połowie 2015 roku, a rozliczenie wniosku w czerwcu 2015 r.